เกี่ยวกับเรา

เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน 

โดยดำเนินงานภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001 :2015

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 

รับผลิตสายไฟชุดสำเร็จรูปตามสั่งทุกชนิด

รับผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์