เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที.อิเล็คทรอนิกส์ คอมโพเนนท์

เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบันโดยดำเนินงานมามากกว่า 10 ปี ภายใต้มาตรฐานคุณภาพ ISO9001 :2015 สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย 
1. ชุดสายไฟสำเร็จรูป 
2. หม้อแปลงไฟฟ้า 
3. สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย
4. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด รวมถึงรับจ้างประกอบงานอิเล็คทรอนิกส์ทุกประเภท
 สินค้าทุกชิ้นงานของเราได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ 100 % จากเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถโดยตรง พนักงานทุกคนของเราผ่านการฝึกอบรมการปฏิบัติจนมีความชำนาญในการปฏิบัติงาน และพัฒนาทักษะการทำงานโดยตลอด เรามีการจัดการอบรมทุกๆ 6 เดือน และมีการส่งพนักงานไปฝึกอบรมภายนอกเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานโดยตลอด ในระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาเราพัฒนามาโดยตลอด ปัจจุบันสินค้าของเราได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1195-2536 และเราจะไม่หยุดพัฒนา เราจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้า ชุดสายไฟสำเร็จรูป และอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทยให้ได้ 

 

             
                       

            

Visitors: 2,511