ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอส.ที.อิเล็คทรอนิกส์ คอมโพเนนท์ ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้า ชุดสายไฟสำเร็จรูป สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

หม้อแปลงความถี่สูงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สุดของแหล่งจ่ายไฟสลับ จ่ายพลังงานแบบสวิตช์
Visitors: 2,511